Więcej informacji o FActs!

„FAKCTS!” to zaawansowana gra edukacyjna. Każde pytanie jest przedstawiane za pomocą animacji, co sprawia, że gra staje się atrakcyjna. Jedna rozgrywka trwa od 5 do 8 minut. Aby w bezpieczny sposób dotrzeć do jak największej liczby nastolatków gra jest ogólnodostępna w formie cyfrowej online.

Gra składa się z czterech scenariuszy (rozgrywają się na szkolnym boisku, na imprezie, na siłowni i w domu brata) zawierających dziewięć pytań dotyczących świadomości płodności. W trakcie gry postaci rozmawiają i zadają pytania związane ze zdrowiem reprodukcyjnym i czynnikami ryzyka dla płodności. Po każdym scenariuszu gracz może sprawdzić liczbę zebranych punktów, które odzwierciedlają poprawność udzielonych odpowiedzi.

Drugim celem FACTS! jest zwiększanie świadomości na temat płodności wśród nastolatków. jest zwiększenie świadomości płodności wśród nastolatków, FACTS! dostarcza spersonalizowane informacje edukacyjne po każdym pytaniu, prowadząc gracza prawidłową ścieżką zależnie od udzielonych odpowiedzi.

Warto zaznaczyć, że FACTS! ściśle przestrzega zasad RODO, nie gromadzi żadnych danych osobowych, co zapewnia pełną anonimowość respondentów. Gra rejestruje jedynie dane dotyczące płci, wieku i kraju młodych użytkowników. Wszystkie te informacje przechowywane są w scentralizowanej bazie danych, gdzie są przetwarzane, podsumowywane i eksportowane w postaci raportów do dalszych analiz naukowych.

Projekt Świadomości Płodności

Płodność jest ważną kwestią dla społeczeństwa i nie można jej przyjmować za pewnik na żadnym etapie życia. W obliczu malejącej liczby urodzeń w Europie i rosnącej liczby obywateli tego kontynentu borykających się z problemami płodności w ciągu ostatnich 50 lat, naukowcy, decydenci, organizacje pozarządowe i inne zaangażowane strony koncentrują się na istotnych aspektach związanych z płodnością i niepłodnością.

Niestety wiele osób uważa swoją płodność za coś oczywistego i zaczyna o niej myśleć dopiero wówczas, kiedy zawodzi.

Świadomość płodności oznacza wiedzę społeczeństwa na temat układu rozrodczego człowieka, cyklu życia, potencjalnych zagrożeń dla zdrowia reprodukcyjnego oraz metod ochrony przed nimi.

Poprzednie badania wykazały, że edukacja prowadzona poprzez platformę internetową mogą skutecznie poszerzać wiedzę na temat płodności i wspierać podejmowanie świadomych decyzji dotyczących planowania rodziny. Pomimo rosnącej liczby badań skupiających się na świadomości płodności, ich wyniki często pozostają niedostateczne pod względem jakości i spójności. W związku z tym postanowiliśmy odwrócić ten trend, angażując się w edukację młodych pokoleń na temat ich potencjału płodności oraz zagrożeń dla zdrowia reprodukcyjnego. Realizujemy ten cel w ramach projektu Fertility Awareness Project (https://fertilityeurope.eu/fertility-awareness/), który skupia się na cyfrowym dotarciu do nastolatków w wieku 15–18 lat w krajach europejskich. Celem projektu jest ocena ich wiedzy na temat płodności oraz podniesienie ogólnego poziomu świadomości za pomocą narzędzi dostępnych w internecie.

Z wyników badań dotyczących płodności wynika, że nastolatki posiadają ograniczoną wiedzę na temat kwestii związanych z płodnością, a jednocześnie są grupą najbardziej otwartą na informacje dotyczące tego tematu. Wskazuje to, że dostarczenie im tych informacji może być efektywne, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że wielu z nich jeszcze nie podjęło decyzji dotyczących rodzicielstwa. Ponadto, nastolatki wyraziły chęć zdobycia większej wiedzy na temat płodności w ramach szkolnej edukacji. W tym kontekście uważamy, że interwencje edukacyjne są cennym środkiem, który może szybko zwiększyć świadomość na temat płodności.

Edukacja na temat płodności powinna wynikać z decyzji politycznych. Powinna  wspierać nastolatki w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących płodności i być dostosowana do ich specyficznych potrzeb. Analiza podejść edukacyjnych wykazała, że młode pokolenie często zdobywa informacje na temat płodności ze źródeł nieformalnych, takich jak media masowe, które czasami przekazują zniekształcone informacje. Badania wykazały, że ponad połowa nastolatków udostępnia informacje o ryzykownych zachowaniach zdrowotnych na swoich profilach w mediach społecznościowych. Niemniej jednak, nastolatkowie chętnie uczestniczą w grach edukacyjnych, które koncentrują się na kwestiach związanych z płodnością. Takie gry mogą dostarczać treści dostosowane do indywidualnych potrzeb danej grupy lub osoby, zamiast być jednym uniwersalnym rozwiązaniem dla wszystkich.

Co więcej, korzystanie z gier edukacyjnych może wspierać trwałość zdobytej wiedzy, a także oferować anonimowość i poufność, które są istotne dla użytkowników, szczególnie gdy przekazują wrażliwe informacje. Oczywiście, konieczne są dalsze badania w celu zwiększenia skuteczności tych interwencji oraz ich skutecznego wdrożenia w praktyce.

*J.Boivin, An experimental evaluation of the benefits and costs of providing fertility information to adolescents and emerging adults

*P. Juliana et al., What do people know about fertility? A systematic review on fertility awareness and its associated factors 

*EUROSTAT: Population change – Demographic balance and crude rates at national level

*C.Enah et al,Qualitative evaluation of the relevance and acceptability of a web based HIV prevention game for rural adolescents

*S. Ross, Serious games for sexual health

*G. Ella, Avatars using computer/smartphone mediated communication and social networking in prevention of sexually transmitted diseases among North Norwegian youngsters

*D.,Ann,.et al., A systematic review and meta-analysis of interventions for sexual health promotion involving serious digital games