Om oss

Fertility Europe er en europeisk organisasjon som består av 31 medlemsforeninger fra 28 land. De representerer pasienter med infertilitetsproblemer, og bidrar til å skape et nettverk for fertilitetsproblematikk. Dette engasjere brukere, men også andre interessenter og media. Som Fertility Europe, har vi som mål å sikre infertilitetspasienters rett til likeverdig behandling av høy kvalitet, og å øke bevisstheten om infertilitet gjennom utdanning, påvirkningsarbeid og kommunikasjonskanaler. Vi arrangerer også møteplasser for pasienter der de kan dele sine erfaringer. Vi formidler også god og riktig informasjon om infertilitet.

Mer informasjon om Fertility Europe finner du på https://fertilityeurope.eu/.

Kontakt oss!

office@fertilityeurope.eu

fertilityawareness@fertilityeurope.eu

myfacts@fertilityeurope.eu