За нас

Fertility Europe е паневропейска организация, състояща се от 31 асоциации от 28 страни, ангажирани с проблемите на репродуктивното здраве и борбата с инфертилитета. Цел на Fertility Europe е да гарантира правото на достъп до равни и качествени грижи за пациентите с репродуктивни проблеми в страните от Европа и да повиши осведомеността за инфертилитета чрез образование, застъпничество и комуникационни канали.

За повече информация относно Fertility Europe: https://fertilityeurope.eu/

Свържете се с нас!

office@fertilityeurope.eu

fertilityawareness@fertilityeurope.eu

myfacts@fertilityeurope.eu